Henkilötietolaki (523/1999) 10§
22.3.2015

Nimi: Hilpu avoin yhtiö
Osoite: Eskolantie 7 E, 45100 KOUVOLA
Yhteystiedot: puh. 050 4353 695, info@hilpu.fi

Yhteyshenkilö: Mari Lusenius
Yhteystiedot: puh. 050 4353 695, info@hilpu.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri/Hilpu

Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus
Yhteydenpito asiakkaisiin ja verkkokaupan tiedottaminen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset 
tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan Hilpun tilauslomakkeesta.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta, eikä siirretä ulkopuolisille.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on käyttöoikeus Hilpun palveluksessa olevilla, tietoja
 työssään tarvitsevilla. Rekisteri on suojattu salasanoilla.

Rekisterin ylläpitäjällä ja käyttäjillä on vaitiolovelvollisuus. 
Tietoja annetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.